Aanmelden

Wilt u lid worden van onze vereniging? Dit kost € 125,- per jaar.
U kunt onbeperkt gebruik maken van onze faciliteiten.

Wilt u uw paard of pony bij ons stallen? Dat is mogelijk! Kosten van de stalhuur is (v.a.) €160,-.
De stalhuur is inclusief kuil. Exclusief zaagsel/vlas en voer.

  • Download het aanmeldformulier. (Het onderstaande Pdf-bestand).
  • Vul dit aanmeldingsformulier in, lees de voorwaarden, reglementen en overeenkomst.
  • Onderteken het aanmeldformulier.
  • Verstuur het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier naar info@orcaruiters.nl
  • U mag het formulier ook uitprinten, invullen en ondertekenen en opsturen (of brengen) naar onze vereniging.

Orcaruiters Urk
Staartweg 17
8322 NA Urk

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Laura Hoorn.

Lidmaatschap/ stalhuur afzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Doe dit voor 30 november. Stuur een mail naar info@orcaruiters.nl
LET OP! Binnenkomst van de schriftelijke opzegging na 30 november van het lopende jaar is contributie verschuldigd voor het gehele aansluitende jaar.

Wilt u uw stalhuur opzeggen? Doe dit een maand van te voren. Stuur een mail naar info@orcaruiters.nl
Partijen komen een opzegtermijn van 1 maand overeen, ingaand per het eind van de lopende maand. Er zal geen restitutie van betaalde lidmaatschap contributie plaatsvinden. Opzegging dient altijd te geschieden schriftelijk per aangetekende brief/email.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Laura Hoorn.