Welkom

De vereniging LRPC Orcaruiters werd opgericht in 1978. Tot voorzitter werd gekozen Dhr J. Hakvoort ( beter bekend als Jan de Bakker ). In de beginjaren hadden de Orcaruiters voor het merendeel recreatiepaarden. Sommige leden volgden wel lessen in Emmeloord. Pas tientallen jaren later werd ook aan wedstrijden deelgenomen.

J.Hakvoort had grote vooruitstrevende plannen voor de bouw van een manege en had ook alles financieel rond. De toenmalige wethouder D. Bakker was er zeer positief over. Echter, de bouw ging niet door. J. Hakvoort trad af en H. Radewalt en J. Gnodde werden de opvolgers. Ook M. Koffeman en P. Roskam waren vanaf de oprichting zeer nauw bij de Orcaruiters betrokken.

De eerste schuren werden gebouwd voor de paarden en deze zijn tot op de dag van vandaag nog intact. De Urker vereniging stond bekend als zeer actief en gezellig. Dit kwam ondermeer tot uiting bij het grote meerdaagse evenment, het Orca Familie Concours Hippique, onder de bezielende leiding van T. Hakvoort en C. Roskam. Vele verenigingen uit het hele land deden mee aan de wedstrijden en duizenden mensen bezochten dit familie festijn.

De vereniging telt momenteel meer dan honderd leden met een eigen paard of pony en sommige ruiters en amazones rijden in de hoogste dressuur en springklasse. Het ledenaantal groeit nog steeds, en inmiddels is er een nieuwe manage betrokken en zijn er plannen om verdere nieuw / verbouw uit te voeren.

De Orcaruiters doen naast hun wedstrijden en trainingen ook onderlinge wedstrijden en zorgen voor leuke evenementen of verkoopacties onder de plaatselijke bevolking. Traditioneel wordt op Koninginnedag de burgemeester opgehaald voor een rondtour door ons dorp.